Ngày Chuyển Đổi Số Tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Sóc Trăng lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số. Đây là một ngày ý nghĩa đối với chặng đường chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Trong xã hội hiện nay, chúng ta gần như không còn xa lạ với cụm từ “chuyển đổi số”. Cùng với chặng đường thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, là cơ hội đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp,…trong việc cải thiện và tạo nên những thay đổi tích cực về năng suất lao động, về các mô hình kinh doanh mới thông qua triển khai hoạt động chuyển đổi số cho nhiều ngành nghề như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Tỉnh Sóc Trăng hiện đang tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số, trong đó thực hiện trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Với ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số đối với cuộc sống của cá nhân nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của địa phương; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chuyển đổi số, ngày 25 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức tất yếu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.


Hoài Thương
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738557

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.