Trung ương đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số 8184/BKHĐT-QLQH ngày 14/11/2022).

Theo đó, đề nghị các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch; trong đó, khẩn trương cho ý kiến đúng thời hạn khi được gửi xin ý kiến trong quá trình lập quy hoạch, quá trình thẩm định và quá trình rá soát quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, qy chế làm việc của Chính phủ và của Hội đồng thẩm định. Đối với các quy hoạch ngành quốc gia đã tổ chức thẩm định xong thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11/2022. Đối với các quy hoạch ngành quốc gia đã được các Bộ đề xuất, cam kết hoàn thành vào cuối năm 2022 thì khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định vào tháng 11/2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào tháng 12/2022.

Bên cạnh đó, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả cơ quan lập quy hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch. Trong đó, tập trung, ưu tiên nguồn lực cho công tác lập quy hoạch tỉnh; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tổ chức lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định. Đối với các quy hoạch của tỉnh đã tổ chức thẩm định xong thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11/2022. Các quy hoạch tỉnh mà các địa phương đã đề xuất, cam kết hoàn thành vào cuối năm 2022 thì khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định vào tháng 11/2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất tháng 12/2022.

Theo kết quả thống kê, đến thời điểm hiện tại, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt; Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia đang trong quá trình hoàn thiện. Đối với quy hoạch ngành quốc gia, đã có 04/38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt, 15/38 quy hoạch ngành quốc gia đã hoàn thành bước lập quy hoạch và đang hoàn thiện để trình thẩm định. Đối với cấp Vùng, đã phê duyệt Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Cửu Long, 05 quy hoạch Vùng còn lại đang triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức lập quy hoạch. Tại cấp tỉnh, đã có 02 quy hoạch tỉnh được phê duyệt (tỉnh Bắc Giang và Hà Tĩnh), 07 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong và đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt, 17 quy hoạch tỉnh đã trình Hội đồng thẩm định và 22 quy hoạch tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để trình thẩm định./. 

Kim Thanh
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738609

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.