KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
Ngày 28 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2023. Cùng với việc đổi mới phương thức dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ chương trình 10 năm ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc.

Theo Kế hoạch, đối với bậc mầm non, tỉnh tiếp tục triển khai cho trẻ mầm non làm quen, trải nghiệm với tiếng Anh theo lộ trình tại những cơ sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện, bước đầu hình thành kỹ năng nghe, nói, làm quen với đọc, viết và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, góp phần phát triển toàn diện và chuẩn bị cho trẻ học tiếng Anh ở bậc tiểu học. Đồng thời, để triển khai Đề án có hiệu quả, định kỳ tỉnh sẽ thực hiện tổng kết, đánh giá các hoạt động của chương trình.

Đối với giáo dục phổ thông, tiếp tục duy trì giảng dạy Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại các cơ sở giáo dục và tăng cường triển khai dạy học tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tiếp tục mở rộng việc dạy tích hợp một số tiết tiếng Anh các môn khoa học tự nhiên tại các trường THPT có nhu cầu và đủ điều kiện. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; nâng cao trình độ ngôn ngữ, năng lực thực hành và các kỹ năng giao tiếp cơ bản của người học, theo khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam đáp ứng mục tiêu dạy học ngoại ngữ theo Chương trình GDPT năm 2018.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, hoàn thiện các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hoàn thiện lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về NLNN đạt bậc 2 (đối với sinh viên tốt nghiệp trung cấp), bậc 3 (đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng), bậc 4 (đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngoại ngữ) hướng tới mục tiêu 30% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo. Lựa chọn một số môn học và môn chuyên ngành, nghề phù hợp để hướng dẫn xây dựng, thực hiện lộ trình triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong một số môn học khác, dạy một số môn chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án; tăng cường truyền thông và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tìm kiếm các chương trình, nguồn học bổng về ngoại ngữ và du học nước ngoài, tạo động lực trong dạy và học ngoại ngữ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt và tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai thực hiện chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động khác theo đúng Kế hoạch đề ra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm tra, thường xuyên đánh giá và định kỳ đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Tham mưu, thực hiện hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác quản lý dạy học, đào tạo, bồi dưỡng GV dạy học ngoại ngữ của đơn vị đáp ứng yêu cầu mục tiêu Đề án, kế hoạch đề ra; tạo điều kiện cho GV ngoại ngữ được tham gia bồi mdưỡng và tự bồi dưỡng; đổng thời giao nhiệm vụ và có biện pháp kiểm tra thực hiện việc tự bồi dưỡng ngoại ngữ của GV do đơn vị quản lý./.

Đính kèm:

CV 155 UBND.pdfHoài Thương
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738630

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.