Sóc Trăng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 2046/UBND-XD ngày 14/9/2022 giao nhiệm vụ cho các sở ngành và địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cụ thể, giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị, địa phương nghiên cứu Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 và các ý kiến chỉ đạo của tỉnh để xây dựng dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc và hướng tuyến của dự án. Giao Ban Quản lý dự án 2 phối hợp các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư dự án theo quy định; trình UBND tỉnh.

Ngày 31/8/2022, Bộ Giao thông vận tải và UBND 4 tỉnh/thành phố Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng ký kết Quy chế phối hợp số 03/QC-BGTVT triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ trì, Bộ Giao thông vận tải phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022, Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án. Phối hợp các cơ quan chủ quản, cơ quan đầu mối, Ban Quản lý dự án và tư vấn trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng; khảo sát lập dự án đầu tư; thiết kế xây dựng; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm tra hiện trường; xác định vị trí, diện tích bãi đổ chất thải rắn xây dựng đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Bên cạnh đó, các địa phương có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án thành phần 1 có thu hồi đất liên quan đến tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ (hoàn thành trước ngày 31/10/2022); UBND tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án thành phần 4 có thu hồi đất liên quan đến tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang (hoàn thành trước ngày 31/10/2022) để Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/11/2022. Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các địa phương còn lại thực hiện rà soát tổng thể các mỏ cát trong khu vực để có kế hoạch nâng công suất các mỏ đang khai thác, bổ sung mỏ mới; có giải pháp hỗ trợ, cung cấp cho các địa phương nhằm đảm bảo thi công đồng bộ các dự án thành phần. Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương theo quy định và đảm bảo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định dư dự án. Trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì đề xuất giải pháp đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Đình Khang
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738580

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.