Sóc Trăng chấn chỉnh tình trạng tăng giá đất
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa Công văn số 747/UBND-KT ngày 15/4/2022 yêu cầu kiểm soát, chấn chỉnh có hiệu quả tình trạng tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai theo quy định pháp luật và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc chấn chỉnh tình trạng tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trong đó lưu ý nghiên cứu, đề xuất và dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND và giao trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong việc: Kiểm tra, xử lý hoặc phối hợp xử lý đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện; phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp (nếu có); chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ điều kiện hoặc chưa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép theo quy định pháp luật. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc tách thửa đất; kiểm soát, xử lý đối với các trường hợp rao bán bất động sản trên các trang mạng xã hội không đúng quy định hoặc có dấu hiệu thổi phòng giá đất; kiểm soát chặt chẽ việc phân lô, bán nền tại các dự án nhà ở thượng mại, chấn chỉnh tình trạng mua nền để đầu cơ mà không có nhu cầu để ở; kiểm soát chặt chẽ hoạt động công chứng, chứng thực liên quan đến hợp đồng giao dịch về đất đai, bất động sản. Ngăn chặn hành vi xây dựng đường giao, mở rộng hẻm,... để phục vụ mục đích phân lô, bán nền. Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề, không thành lập doanh nghiệp theo quy định; hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định; cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới; cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không đăng ký nộp thuế; xử lý trường hợp các đối tượng doanh dịch vụ môi giới bất động sản móc nối để đẩy giá đất tăng cao,... Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý và xử lý công chức, viên chức tham gia hoạt động môi giới hoặc tiếp tay cho các đối tượng môi giới bất động sản hoạt động chưa đúng quy định của Nhà nước (nếu có). Tăng cường trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc theo dõi, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân lô, bán nền, tách thửa đất không đúng quy định và các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản;…./. 

Chí Kiên
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738654

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.