Thủ tướng Chính phủ phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 quy định việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022).

Theo đó, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022, thực hiện ngưng hiệu lực đối với Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 (trừ quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT). Đối với lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37, thực hiện ngưng hiệu lực quy định từ ngày 01/8/2022 đến ngày 01/01/2023.

Đối với Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 thì thực hiện ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022.

Tuy nhiên, trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định sau của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có hiệu lực; cụ thể:

 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015;

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015;

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015;

Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016;

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017;

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018;

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019;

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020; các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020; Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021.

Ngoài ra, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần mà đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm đó. Kể từ ngày 01/01/2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình quy định tại Điều 37 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu./.

Kim Thanh
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738604

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.