Thủ tướng Chính phủ phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc
Ngày 28/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, phân cấp Ủy ban nhân dân các tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư xây dựng dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với 08 dự án; cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1: Phân cấp UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND tỉnh Đắk Lắk làm làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 3.

2. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1: Phân cấp UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 3.

3. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1: Phân cấp UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2; UBND tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 3 và UBND tỉnh Sóc Trăng làm làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 4.

4. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1: Phân cấp UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND thành phố Tiền Giang làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2.

5. Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang): Phân cấp UBND tỉnh Tuyên Quang làm cơ quan chủ quản dự án.

6. Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh Hà Giang): Phân cấp UBND tỉnh Hà Giang làm cơ quan chủ quản dự án.

7. Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình): Phân cấp UBND tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản dự án.

8. Cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng: Phân cấp UBND tỉnh Nam Định làm cơ quan chủ quản dự án.

Trên cơ sở Quyết định được ban hành, Ủy ban nhân dân các tỉnh được phân cấp có trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Điều 164 Luật Xây dựng; của cơ quan được phân cấp và cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc kiện toàn nhân sự, đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm của Ban Quản lý dự án trực thuộc hoặc tư vấn quản lý dự án, đáp ứng điều kiện phân cấp quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và văn bản đã cam kết; chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ Bộ Giao thông vận tải, tiến hành lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt quyết định đầu tư các dự án, dự án thành phần theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ quy định của pháp luật; phê duyệt quyết toán các dự án, dự án thành phần được phân cấp sau khi hoàn thành, gửi quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cho Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án; bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý, khai thác, bảo trì theo quy định. 

Ngoài ra, có trách nhiệm bố trí đủ vốn đầu tư theo cam kết để hoàn thành các dự án, dự án thành phần đúng tiến độ. Trường hợp dự án, dự án thành phần do Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện tăng tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì có trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án, dự án thành phần theo quy định. 

Riêng 03 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 các Nghị quyết số 58/2022/QH15, số 59/2022/QH15 và số 60/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (đối với dự án cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng), Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (đối với dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km19 - Km53) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Thời gian áp dụng phân cấp theo thời gian áp dụng quy định khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội (trong 2 năm 2022 và 2023)./.

 
Kim Thanh
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738601

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.