Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Để công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với văn bản của cấp trên hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Theo đó, đề ra các nội dung hoạt động cụ thể như sau:

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành trong năm 2021; khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, kịp thời báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản để xem xét, xử lý theo quy định. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền: Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp; khi kiểm tra, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra kết luận kiểm tra, gửi cơ quan đã ban hành văn bản xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành theo quy định; tập trung vào các hoạt động như: Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị quản lý theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ- CP. Qua đó đề xuất xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, nội dung công việc tập trung vào các hoạt động như: Rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP./.

Hoàng Thọ
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 701437

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.