Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025
Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn lực vùng dân tộc thiểu số.

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025”, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó đã đề ra các nội dung triển khai thực hiện như sau:

Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân.

Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

Xây dựng, triển khai nhân rộng Mô hình điểm và các mô hình chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức tham gia thực hiện Đề án.

Các hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch giai đoạn và hàng năm để tổ chức thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp./.

Hoàng Thọ
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 701351

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.