Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Với mục đích tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các quyền của trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. 

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo đó, Kế hoạch này đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; triển khai các chính sách, pháp luật về trẻ em, các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; vận động xã hội để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước.

Đồng thời, đảm bảo nguồn lực phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em./.

 

Hoàng Thọ
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 701511

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.