Sóc Trăng phát động đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/02/2023 phát động đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tạo động lực, góp phần nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm của các Sở, ban ngành, địa phương, các Chủ đầu tư; bên cạnh đó, kịp thời, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến những tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc có đóng góp tích cực trong đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Về đối tượng tham gia đợt thi đua gồm tập thể là các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, địa phương; các cơ quan, đơn vị là Chủ đầu tư công trình, dự án có sử dụng vốn đầu tư công. Thời gian từ ngày 28/02/2023 đến ngày 31/01/2024.

Về nội dung: Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thi đua tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, xem việc tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng nền kinh tế trong thời gian tới, vừa kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết việc làm cho người lao động. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, phấn đấu giải ngân từ 95% trở lên trong kế hoạch vốn được giao và có văn bản đăng ký tiến độ, kết quả giải ngân năm 2023. Thực hiện tốt thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu công, đảm bảo thực hiện thủ tục nhanh, gọn nhưng đúng theo các quy định của pháp luật về chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, giám sát thi công thanh quyết toán công trình; chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tuyên tuyền, vận động, giải quyết vướng mắc phát sinh;....

Về phân công nhiệm vụ thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm đầu mối phối hợp, tổng hợp tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; nhóm các dự án vướng mắc về các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; nhóm các dự án vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân tỉnh giải quyết và tháo gỡ. Định kỳ hàng tháng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về kết quả giải ngân theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện giải ngân vốn các công trình, dự án được giao quản lý (nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành, tất toán tài khoản dự án), đảm bảo tiến độ giải ngân cho các dự án và báo cáo tiến độ hàng tháng về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án 1,2 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn.

Các chủ đầu tư công trình, dự án tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn; chủ động có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,... Định kỳ trước ngày 15, ngày 30 hàng tháng, báo cáo tình hình giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về khen thưởng: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tặng 06 Bằng khen đối với tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua (tập thể là Chủ đầu tư; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố).

Hồ sơ khen thưởng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định./.

Kim Thanh
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738616

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.