Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất: "Nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng."
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng với các thông tin như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quy mô đầu tư của dự án

3.1. Tổng diện tích dự án: Khoảng 34.994 m2 (trong đó, đất ở là 20.373 m2; đất cây xanh 1.625 m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 10.814 m2; đất xây dựng trường mầm non 2.182 m2).

3.2. Dân số: Khoảng 2.100 - 2.500 người.

3.3. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở

- Xây 06 tòa nhà ở xã hội (gồm 3 tòa cao 9 tầng, 2 tòa cao 12 tầng, 1 tòa cao 15 tầng) với khoảng 1.050 căn hộ; tổng diện tích đất chiếm 82,4% tổng diện tích đất xây dựng nhà ở của Dự án, tổng diện tích sàn các nhà ở xã hội không dưới 80% tổng diện tích sàn các nhà ở của Dự án.

- Xây 01 tòa nhà ở thương mại cao không quá 15 tầng; tổng diện tích đất chiếm 17,6% tổng diện tích đất xây dựng nhà ở của Dự án, tổng diện tích sàn các nhà ở thương mại không quá 20% tổng diện tích sàn các nhà ở của Dự án.

3.4. Quy mô cụ thể: Tuân thủ theo quy hoạch xây dựng các hạng mục tương ứng trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.5. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng trong phạm vi Dự án: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sửa chữa, bảo trì nhằm duy trì hoạt động của toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc phạm vi Dự án trong thời gian hoạt động của Dự án; đồng thời, bàn giao lại cho Nhà nước các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sơ bộ tổng chi phí đầu tư xây dựng dự án (m1): 850.970.361.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ chín trăm bảy mươi triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

5. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (m2): 23.220.400.286 đồng (Hai mươi ba tỷ hai trăm hai mươi triệu bốn trăm nghìn hai trăm tám mươi sáu đồng).

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư

6.1. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận nhà đầu tư thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.2. Tiến độ đầu tư

6.2.1. Tiến độ góp vốn, huy động vốn

Góp vốn, huy động vốn theo tiến độ thực hiện dự án.

6.2.2. Tiến độ thực hiện dự án

- Giai đoạn I: đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trường mầm non và 5 tòa nhà ở xã hội. Khởi công xây dựng trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất và hoàn thành trong vòng 36 tháng xây dựng.

- Giai đoạn II: đầu tư tòa nhà ở thương mại và tòa nhà ở xã hội còn lại. Khởi công trong vòng 9 tháng kể từ ngày hoàn thành giai đoạn I và hoàn thành trong vòng 21 tháng xây dựng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (địa điểm cụ thể khu đất theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

8. Diện tích khu đất: Khoảng 34.994 m2.

9. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng dự án nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

10. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 16 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2023.

11. Ban hành kèm theo Quyết định số: 197/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

12. Thông tin liên hệ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

- Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Số điện thoại: 02993821208

13. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 

Tập tin kèm theo: 

1. Gộp 04TB-SKHDT moi quan tam_Nha o Thiet che cong doan.pdf

2. 3223QD-UBND_QĐCTĐT + 3382QD-UBND_QH chi tiet.pdfThông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738576

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.