Thông tin liên hệ các phòng nghiệp vụ và tương đương trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Dương Văn Ngoảnh

Giám đốc

3826126

0915859468

dvngoanh@soctrang.gov.vn

2

Vương Thành Nam

Phó Giám đốc

3822643

0978430808, 0911088288

vtnam@soctrang.gov.vn

3

Lê Thanh Chúc

Phó Giám đốc

3820807

0919110313

ltchuc@soctrang.gov.vn

II. VĂN PHÒNG

3822333

4

Mạch Yến Linh

Chánh Văn phòng

3827250

0919091093

mylinh@soctrang.gov.vn

5

Chung Thanh Dũng

Phó Văn phòng

3822333

0986621818

ctdung@soctrang.gov.vn

III. THANH TRA

3615836

6

Trần Văn Tự

Chánh Thanh tra

0987546616

tvtu@soctrang.gov.vn

7

Trần Quốc Khởi

Phó Chánh Thanh tra

0986616767 0939050800

tqkhoi@soctrang.gov.vn

IV. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

3828625

8

Lương Hồng Đào

Trưởng phòng

0909671733

lhdao@soctrang.gov.vn

9

Trần Thị Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng

0917460699

tttliem@soctrang.gov.vn

V. PHÒNG TỔNG HỢP

3827996

10

Trang Hoàng Thọ

Phó Trưởng phòng phụ trách

0918939135

ththo@soctrang.gov.vn

11

Nguyễn Thị Phương

Phó Trưởng phòng

0988619261

ntphuong@soctrang.gov.vn

12

Trần Kỳ Quang

Phó Trưởng phòng

 

0983836031

tkquang@soctrang.gov.vn

VI. PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH

3820548

3824412

13

Huỳnh Phước Thái

Trưởng phòng

0914677988

hpthai@soctrang.gov.vn

14

Trương Hồng Thái

Phó Trưởng phòng

0982335909

ththai@soctrang.gov.vn

15

Tăng Dành

Phó Trưởng phòng

 

0972725405

tdanh@soctrang.gov.vn

VII. TRUNG TÂM XTĐT VÀ HTDN

2211679

16

Ngô Thị Bích Loan

Phó Giám đôc phụ trách

3828339

0917495320

ntbloan@soctrang.gov.vn

17

Thái Tường Vi

Phó Giám đốc

0934898389

ttvi@soctrang.gov.vn


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.