Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại Sở. Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức cụ thể như sau:

1. Địa chỉ tiếp nhận

- Cơ quan: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Hộp thư điện tử: sokhdt@soctrang.gov.vn

2. Số điện thoại đường dây nóng

- Văn phòng Sở: 0299. 3822333, 0299. 3827250

- Thanh tra Sở: 0299. 3615836

- Giám đốc, ông Dương Văn Ngoảnh: 0299. 3826126, 0915859468

3. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

4. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận

- Những nội dung về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban thuộc Sở.

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính của các phòng, ban thuộc Sở.

5. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

6. Số điện thoại đường dây nóng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng được công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở (sokhdt.soctrang.gov.vn) để các tổ chức và công dân được biết.

Thông báo này thay thế Thông báo số 30/TB-SKHĐT ngày 29/8/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết trong phối hợp thực hiện./.


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.