Quá trình hình thành và phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Trụ sở chính Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành Phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299.3822333;  Fax: 0299.3822333

Cổng thông tin điện tử: http://www.sokhdt.soctrang.gov.vn

Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

2. Tóm tắt quá trình thành lập và phát triển

Ngày 8 tháng 10 năm 1955, Hội đồng Chính phủ họp quyết định thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia được xác định là ngày thành lập Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tiền thân là Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sóc Trăng được thành lập từ tháng 4/1992 sau khi chia tách từ tỉnh Hậu Giang cũ. Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sóc Trăng gồm 03 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Nông Nghiệp; Phòng Hành chính với tổng số 23 biên chế.

Ngày 05 tháng 6 năm 1996 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 331/QĐ.TCCB.96 thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Ủy ban Kế hoạch và tổ chức làm công tác hợp tác đầu tư. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm 07 phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hoá - Xã Hội; Phòng Xây dựng cơ bản - Thẩm định; Phòng Hợp tác đầu tư; Phòng Đăng ký kinh doanh, với tổng số 34 biên chế.   

- Đến tháng 12 năm 2009 cơ cấu tổ chức của Sở (Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), gồm 06 phòng nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Đăng ký Kinh doanh; Phòng Tổng hợp; Phòng Thẩm định; Phòng Xây dựng cơ bản và đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Xúc tiến đầu tư, với tổng số 47 CCVC.

- Đến nay cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) gồm có 08 phòng nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Đăng ký Kinh doanh; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Pháp chế; Phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư; Phòng Đầu tư; Phòng Kinh tế; Phòng Khoa giáo, Văn xã và đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, với tổng số 41 CCVC. 

Với sự nỗ lực, cố gắng của ngành, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, qua hơn 25 năm ngành Kế hoạch đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình, thể hiện được chức năng “tham mưu” trong quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư công, thẩm định dự án, thẩm định kết quả đấu thầu, cải cách hành chính, cải tiến qui trình thủ tục góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ... đồng thời, đơn vị cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực quản lý của ngành. Đội ngũ công chức, viên chức không ngừng vươn lên tự đổi mới cả về phương pháp và cách tổ chức triển khai nghiên cứu xây dựng kế hoạch, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm những nhiệm vụ trọng trách của UBND tỉnh.

* Với thành tích đã đạt được như trên nhiều năm liền đơn vị nhận được các hình thức khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp như:

- Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ số 279/2006/QĐ-CTN ngày 22/02/2006 của Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đức Lương).

- Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ số 453KT/CT ngày 29/9/2000 của Chủ tịch nước CHXHCNVN).

- Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ số 618KT/CT ngày 10/10/1995 của Chủ tịch nước CHXHCNVN).

- Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Quyết định số 2277/QĐ-CTN ngày 26/12/2012 của Chủ tịch nước).

- Cờ thi đua hạng Nhất của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ số 213/QĐKT-CTUBND ngày 17/06/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ số 345/QĐ-BKH ngày 20/3/2009).

- Cờ thi đua hạng Nhì của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ số 229/QĐKT-CTUBND ngày 26/05/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ số 232/QĐKT-CTUBND ngày 27/06/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Cờ thi đua hạng nhì của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 227/QĐKT-CTUBND ngày 03/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Cờ thi đua hạng nhất của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 145/QĐKT-CTUBND ngày 18/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Cờ thi đua thi đua hạng Nhì của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 06/7/2015).

- Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cho Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2015 (385/QĐ-BKHĐT ngày 29/3/2016).

- Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng Đảng bộ sở “Đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2011-2015” (số 145-QĐ/TU ngày 11/3/2016 của BCH  Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng).

3. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ

* Chức vụ Giám đốc Sở (Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch – UBKH)

- Đồng chí: Lê Văn Hải       

Sinh ngày: 23/12/1942

Quyền Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Sóc Trăng từ tháng 4/1992 đến 01/11/1992.

- Đồng chí: Lâm Hùng Kiện

Sinh ngày: 11/8/1957

Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Sóc Trăng từ ngày 02/11/1992 đến 04/6/1996; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 05/6/1996 đến 14/3/2006.

- Đồng chí: Trần Thành Nghiệp

Sinh ngày: 30/4/1957

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/3/2006 đến 10/8/2009.

- Đồng chí: Lê Thành Trí

Sinh ngày: 04/10/1960

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 11/8/2009 đến 01/3/2011.

- Đồng chí: Mai Phước Hưng

Sinh ngày: 17/5/1959

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 01/3/2011 đến 31/11/2015.

- Đồng chí: Lâm Hoàng Nghiệp

Sinh ngày: 10/10/1964

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 08/8/2019.

- Đồng chí: Võ Chí Công

Sinh ngày: 25/4/1979

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 09/08/2019 đến 01/10/2020.

 Đồng chí: Dương Văn Ngoảnh

Sinh ngày: 11/10/1978.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 02/4/2021 đến nay.

* Chức vụ Phó Giám đốc Sở (Phó Chủ nhiệm UBKH)

- Đồng chí: Lâm Hùng Kiện

Sinh ngày: 11/8/1957

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Sóc Trăng từ tháng 4/1992 đến 01/11/1992.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tảng

Sinh ngày: 20/4/1951

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Sóc Trăng từ ngày 05/11/1992 đến 06/9/1997.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Ngưng

Sinh ngày: 1952

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 20/7/1993 đến 29/10/2002.

- Đồng chí: Nguyễn Tự Lực

Sinh ngày: 21/11/1954

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 20/7/1993 đến 31/8/2003.

- Đồng chí: Đinh Văn Nghĩa

Sinh ngày: 14/01/1955

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 05/01/2004 đến 12/12/2014.

- Đồng chí: Thái Thị Kim Phụng

Sinh ngày: 06/8/1958

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 17/6/2003 đến 11/6/2013.

- Đồng chí: Lê Hồng Muôn

Sinh ngày: 15/11/1958

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 18/8/2011 đến 01/12/2018.

- Đồng chí: Dương Hoàng Sals

Sinh ngày: 02/12/1966

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/6/2013 đến 03/6/2018.

- Đồng chí: Phạm Tiến Hải

Sinh ngày: 02/10/1964

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/6/2013 đến 14/8/2018.

- Đồng chí: Huỳnh Thị Diễm Ngọc

Sinh ngày: 11/9/1976

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/8/2018 đến ngày 08/8/2019.

- Đồng chí: Dương Văn Ngoảnh

Sinh ngày: 11/10/1978

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/8/2018 đến 02/4/2021.

- Đồng chí: Lê Thanh Chúc

Sinh ngày: 11/11/1979

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 09/8/2019 đến nay.

- Đồng chí: Vương Thành Nam

Sinh ngày: 17/8/1977

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng từ ngày 09/8/2019 đến nay.

THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.