Trung tâm XTDT&HTDN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Số điện thoại liên hệ: 0299.2211679, 0299.3828339

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và HTDN có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm cơ quan đầu mối hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và HTDN có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 414/QĐTC-CTUBND ngày 24/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng.

2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục kêu gọi đầu tư; tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, cơ hội tiềm năng và kết nối đầu tư.

3. Tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập trong lĩnh vực đầu tư để hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, góp phần đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo từng kỳ kế hoạch phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Làm đầu mối giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

6. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại, họp mặt với doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

7. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền theo qui định


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.